Gratis thuisbezorgd binnen NL vanaf €75,- exclusief sale artikelen.
Gratis ophalen & retourneren in onze winkels.
Winkelwagen

Winkelwagen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.           Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op 
afstand aan consumenten aanbiedt.
2.           Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3.          
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 – Bedrijfsgegevens

Pastelle Online B.V.
Gildeweg 3b
2632 BD Nootdorp
Nederland


Telefoonnummer : 0031 15 73 70 365   (bereikbaar op: ma. t/m vrij. 08-00-16.00)

E-mailadres           [email protected]

KvK-nummer         : 76841332
BTW-nummer        : NL860804525B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de consument en de ondernemer, verder ‘Pastelle Online B.V.’ genoemd. Deze algemene voorwaarden worden altijd aan de consument getoond, voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij  ‘Pastelle Online B.V.’ in te zien zijn.

Artikel 4 - Het aanbod 

Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan wordt dit duidelijk bij het aanbod vermeld. Het aanbod heeft een duidelijke omschrijving van de aangeboden artikelen en deze beschrijving is duidelijk genoeg om een goede beoordeling over het aanbod te maken. Tevens geven de afbeeldingen een waarheidsgetrouw beeld van de artikelen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden ‘Pastelle Online B.V.’ niet. 

Het aanbod geeft duidelijk informatie weer over de rechten en plichten van de consument, die bij aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hierbij gaat het om: 
Prijs inclusief belastingen 
Verzend- en retourkosten 
De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen 
Herroeping recht 
Wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst 
De termijn van goedkeuring van het aanbod en de termijn van het voldoen van de prijs 

De voorraad van de webshop komt overeen met de voorraden in onze winkels. Het kan voorkomen dat het door u bestelde artikel op hetzelfde moment van uw bestelling in de winkel wordt verkocht. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zoeken wij voor u een passende oplossing.

Artikel 5 – De overeenkomst 

De overeenkomst tussen ‘Pastelle Online B.V.’ en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling afrondt en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt ‘Pastelle Online B.V.’ de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. ‘Pastelle Online B.V.’ neemt passende technische en organisatorische maatregelingen voor de beveiliging van de overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige web omgeving.

Artikel 6 – Herroeping recht, ruilen en retourneren

‘Pastelle Online B.V.’ geeft de mogelijkheid om artikelen binnen 30 dagen na ontvangst terug te sturen zonder opgave van redenen. In dat geval dient de consument gebruik te maken van het retourformulier dat bij de levering is gevoegd. 
De artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt en voor zover mogelijk in originele verpakking terug gestuurd te worden, zoals is beschreven op het retourformulier. Het geld wordt teruggestort op dezelfde rekening waarmee de bestelling betaald is. Na ontvangst van de retourzending wordt het geld binnen vijf werkdagen op de rekening van de consument bijgeschreven. De consument stuurt de bestelling retour naar het adres van ‘Pastelle Online’ B.V.. De consument dient zelf de kosten van de retourzending voor haar rekening te nemen. De bestelde artikelen kunnen ook geretourneerd of geruild worden in de winkels. Wanneer de consument een verkeerde bestelling ontvangt, kan deze gebruik maken van het retourformulier en de bestelling terugzenden naar ‘Pastelle Online B.V.’.

Neem contact met ons op over de voorwaarden.

Artikel 7 – Prijzen

De prijzen van ‘Pastelle Online B.V.’ zijn inclusief BTW. Wanneer de prijzen tijdelijke acties betreffen zal dit duidelijk op de site vermeld worden. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de artikelen niet verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 

Artikel 8 – Levering
 

‘Pastelle Online B.V.’ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en verzenden van de bestelde artikelen. De artikelen worden geleverd op het door de consument aangegeven leveringsadres. Bestellingen kunnen ook in de winkel worden afgehaald, dit dient bij 'verzendwijze' worden aangevinkt. ‘Pastelle Online B.V.’ verzendt geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk. Bestellingen worden door ons binnen +/- 3 werkdagen verstuurd. Als een levering niet op tijd plaats kan vinden, om welke reden dan ook, dan krijgt de consument daar uiterlijk binnen 2 dagen bericht van. ‘Pastelle Online B.V.’ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen bij de bezorgdienst.

Artikel 9 – Garantie

Het risico van beschadiging van artikelen ligt bij ‘Pastelle Online B.V.’, tenzij duidelijk anders is overeengekomen. ‘Pastelle Online B.V.’ staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde beschrijvingen, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wetten en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 - Leeftijdsgrens 

‘Pastelle Online B.V.’ accepteert geen bestellingen van personen jonger dan 16 jaar.

Artikel 11 – Klachtenregeling 

‘Pastelle Online B.V.’ beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht gelijk aan deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijke omschreven worden ingediend bij ‘Pastelle Online B.V.’, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een aanduiding van wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten. 

Een klacht over een artikel, dienst of service van ‘Pastelle Online B.V.’ kan ook worden ingediend via het klachtenformulier op de website. ‘Pastelle Online B.V.’ probeert klachten altijd in overleg met de consument en op de best mogelijke manier op te lossen.

Artikel 12 - Privacy 

Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan ‘Pastelle Online B.V.’ zo nodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door ‘Pastelle Online B.V.’ worden verkregen en verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op onze website: Privacy Beleid

‘Pastelle Online B.V.’ maakt gebruik van subverwerkers om de overeenkomst uit te voeren. Wij hebben afspraken met deze partijen dat uw gegevens enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor de gegevens zijn verleend. 

Artikel 13 - Outlet Voorwaarden 

  • Waarom wordt er een bijdrage van verzend- en handlingkosten voor Outlet artikelen vanaf -50% in rekening gebracht? Wanneer artikelen meer dan 50% zijn afgeprijsd wordt er een vast deel van de verzendkosten doorberekend naar de klant. Hiervoor is gekozen omdat de korting kan oplopen tot -80% en er ook regelmatig extra kortingsacties op zijn.
  • Voor artikelen uit de Pastelle Outlet worden aangepaste retourneringsvoorwaarden gehanteerd: artikelen die worden aangekocht in de outlet kunnen niet worden geretourneerd/gerestitueerd.